12 October, 2014

Արցախ

Այստեղ՝  Vazgen Ovyan - Artsakh - Silva Yuzbashyan Վազգեն Օվյան - Արցախ - Կարդում է Սիլվա Յուզբաշյանը

Այսօր էլ ոչինչ չի փոխվել.

...Քանի՜ հազար տարի
Քեզ խաբել են այդպես
Եվ թիկունքից զարկել։

Այստեղ՝  Vazgen Ovyan - Artsakh - Silva Yuzbashyan Վազգեն Օվյան - Արցախ - Կարդում է Սիլվա Յուզբաշյանը

No comments:

Post a Comment